Om

‘På jobbet’ är en webbplats där du som ser på svensk och internationell politik med ett klassperspektiv och/eller är aktiv inom arbetarrörelsen kan publicera artiklar. Vi initiativtagare försöker även regelbundet komma ut med ett tryckt fyrsidigt blad för spridning på arbetsplatser och inom fackliga miljöer. Om du vill skriva behöver du inte vara anhängare av något särskilt parti, så länge du utgår från arbetares oberoende. Du slår alltså vakt om arbetarrörelsens självständighet, samt medlemsdemokrati och konfliktberedskap. Välkommen att skriva för oss!

____________________

Dennis Nilsson, Administratör

Annonser